Thuiszorg diensten

Thuiszorg diensten

AZ Zorgplus biedt thuiszorgdiensten in de regio’s Haaglanden. Daarnaast komt het ook voor dat ouderen na ontslag uit het ziekenhuis of revalidatie volledig zijn aangewezen op mantelzorgers die op hun beurt,  binnen hun al drukke levensschema,  de weg moeten zien te vinden naar professionele opvang van hun ouders. Gelukkig is er in de meeste ziekenhuizen een transferbureau, die ondersteuning kan bieden. Toch komt het vaker voor dat sommige mantelzorgers het als een drempel ervaren om via deze reguliere weg tot de juiste nazorg van hun ouders te komen. Men komt dan vaak te laat in actie met als gevolg dat pas na verergering van de thuissituatie hulp wordt gezocht.

AZ Zorgplus richt zicht in het algemeen op ouderen die langer thuis willen blijven wonen. Daarnaast richt AZ Zorgplus zich in het bijzonder op specifieke doelgroepen die moeite hebben om in een vroeg stadium de zorgbehoefte thuis goed te kunnen inschatten en tot de juiste zorgverlening te komen. Vaak onderschat men de noodzakelijke zorgbehoefte en denken die zorg in beginsel zelf te kunnen organiseren. Het betreft voornamelijk ouderen die opzien tegen het inzetten van reguliere thuiszorg vanwege hun specifieke wensen met betrekking tot maaltijden en de wijze van huishoudelijke verzorging. Bij AZ Zorgplus is de organisatie zodanig geregeld dat wij op gepaste wijze aan deze specifieke wensen kunnen voldoen en daarmee al in een vroeg stadium de juiste en gepaste zorg kunnen inzetten.

 

Specifieke thuiszorg aan huis.

Als de dagelijkse zaken thuis niet meer zo vanzelfsprekend zijn, kan AZ Zorgplus op meerdere vlakken professionele ondersteuning bieden.

De zorg die AZ Zorgplus biedt bestaat voornamelijk uit:

Individuele begeleiding
U wordt maatschappelijk ondersteund op administratief en financieel gebied en worden alle praktische zaken voor u uitgevoerd o.a. het aanvragen van hulpmiddelen:

Medisch maatschappelijke zorg.
Hierbij wordt u professioneel ondersteund door onze medewerker maatschappelijke gezondheidszorg. U wordt geleerd hoe u met een ziekte of handicap kunt omgaan zoals bij een lichte of zwaardere vorm van dementie. U wordt o.a. ondersteund bij het innemen van medicijnen en de controle daarop. Daarnaast coördineert onze verpleegkundige alle zorg om u heen en wordt  nauw contact onderhouden met uw huisarts en andere betrokken specialisten en mantelzorgers.

Thuiszorg
U wordt dagelijks gedurende een aantal uren per dag ondersteund bij verpleging, persoonlijke- en huishoudelijke verzorging.

 

U wordt o.a. ondersteund met:

 • het aan- en uitkleden;
 • het douchen en wassen;
 • het naar bed gaan;
 • het aantrekken van steunkousen;
 • toedienen van medicatie;
 • wondverzorging;
 • stomazorg;
 • ondersteuning bij de huishoudelijke organisatie;
 • huishoudelijke hulp;
 • het bereiden van de dagelijkse maaltijd en opdienen daarvan:
 • dagelijkse boodschappen doen en het bijhouden daarvan:
 • regelmatig buiten luchten en waarmogelijk samen boodschappen doen.

 

 

Kosten en vergoeding thuiszorg

Als u een indicatie heeft vanuit het CIZ (Centrum Indicatiestelling Zorg), worden de kosten betaald vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). U betaalt een inkomensafhankelijke eigen bijdrage, die wordt vastgesteld door het Centraal Administratie Kantoor (CAK).