Privacybeleid

AZ Zorgplus is gehouden aan wettelijke bepalingen ten aanzien van uw privacy.
Hiertoe bestaat binnen AZ Zorgplus een privacyreglement, die is vastgesteld door de Raad van bestuur.
Dit reglement kunt u bij ons opvragen en kunt u lezen wat u en onze rechten en plichten zijn ten aanzien van uw privacy.
AZ Zorgplus beschermd uw privacy zo goed mogelijk. Alles wordt vertrouwelijk behandeld.
Uw dossier is alleen voor de zorgverleners ter inzage die betrokken zijn bij uw begeleiding. Er wordt zonder uw toestemming geen enkele informatie aan derden verleend, tenzij dit door de wet is vereist.

Lees hier de privacyverklaring.