Cliëntenraad

Bij AZ Zorgplus kunnen cliënten invloed uitoefenen op het beleid van de organisatie en op de kwaliteit van de zorg die men ontvangt. De medezeggenschap van cliënten is geregeld in de Wet Medezeggenschap Cliënten Zorginstellingen (WMCZ).

Op basis van deze wet is binnen AZ Zorgplus een cliëntenraad actief.
De cliëntenraad bestaat uit gekozen vertegenwoordigers, die kunnen meepraten over voor cliënten relevante zaken. De taken en bevoegdheden zijn vastgelegd in een reglement cliëntenraad die door de cliëntenraad is vastgesteld.
Hier is onder andere geregeld dat de cliëntenraad door de organisatie wordt voorzien van alle middelen middelen en informatie om zijn taak optimaal te kunnen uitvoeren.

De cliëntenraad heeft medezeggenschap als het gaat om bijvoorbeeld het kwaliteitsbeleid en de te leveren producten en diensten. Daarnaast geeft de cliëntenraad (gevraagd en ongevraagd) adviezen over bijvoorbeeld reorganisaties en verhuizingen.

In het reglement wordt cliëntenraad vastgelegd hoe de medezeggenschap precies is geregeld. Zo is er regelmatig overleg tussen de cliëntenraad en de Raad van Bestuur over het beleid binnen de instelling.