Organisatie

AZ Zorgplus is als organisatie zodanig ingericht dat de hulpverlening op een juiste en verantwoordelijke wijze kan plaatsvinden.
Voor de algemene leiding is er een bestuur, waarvan de verantwoordelijkheden en bevoegdheden in de statuten van de organisatie zijn vastgelegd.

Voor het dagelijks bestuur is er een gevolmachtigde erkenning, die als voorzitter van de Raad van Bestuur de dagelijkse leiding heeft. De raad van bestuur wordt bij haar bekend bijgestaan ​​door een Raad van Toezicht die toezicht houdt op het bestuur en haar van adviezen bijstaat.

De taken en bevoegdheden van de Raad van Toezicht zijn uitgewerkt in het Reglement Raad van Toezicht. Daarnaast is er een cliëntenraad, die medezeggenschap van cliënten binnen de organisatie mogelijk maakt.