AZ Zorgplus is een gezondheidscentrum waar sinds 2007 mensen met psychiatrische en van actieve beperkingen worden geholpen om op een zo normaal mogelijke wijze deel te kunnen nemen aan de maatschappij.

Binnen de organisatie is een team van deskundige medewerkers werkzaam die onder verantwoordelijkheid van een raad van bestuur zorgen voor het leveren van kwalitatieve goede zorg. 

AZ Zorgplus heeft in de afgelopen jaren vooral jongeren en (jong)volwassenen met een sociaal-maatschappelijke beperking en psychosociale klachten geholpen hun weg terug te vinden in de maatschappij.

Daarnaast hebben wij ons ook gespecialiseerd in de Spaanstalige doelgroep die bovenop hun psychische en maatschappelijke beperkingen ook nog kampt met ernstige communicatieproblemen.

Bij AZ Zorgplus kunt u namelijk terecht voor een breed zorgaanbod w.o. psychosociale en (woon)begeleiding. In het kader van uw begeleiding bieden wij ook activiteiten gericht op een zinvolle dagbesteding.
Onze zorg is laagdrempelig en gaat uit van uw eigen kracht en ontwikkelingsmogelijkheden.