Individuele begeleiding

Individuele begeleiding is gericht op mensen met langdurige psychische klachten of psychiatrische problemen en daarmee samenhangende beperkingen in de sociale redzaamheid.  Vaak is er sprake van onontwikkelde vaardigheden in het zelfregelend vermogen. AZ Zorgplus kijkt samen met u naar wat er nodig is en waarmee wij u kunnen helpen.

Bij individuele begeleiding kunt u denken aan:
–  aanbrengen van structuur
–  besluiten leren nemen
–  ondersteuning bij praktische zaken
–  plannen en uitvoeren van taken
–  leren communiceren met instanties of het verbeteren hiervan
–  werken aan sociale relaties

Zoals bij al onze  vormen van begeleiding is ons werkwijze na aanmelding als volgt.
– Intake en bespreking van uw probleem en hulpvraag
– Opstellen van een zorgplan met gepaste doelen
– Regelmatige evaluatie van de zorgverlening op basis van het opgestelde zorgplan
– Nazorgtraject