Kosten begeleiding

Individuele, woon- en groepsbegeleiding vallen onder de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en worden vergoed door de gemeente. Zogeheten Zorg In Natura, ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB) Bent u hulpbehoevend en krijgt u een gemeentelijke indicatie AZ Zorgplus levert zorg op basis van beide. Zelf moet u altijd een eigen bijdrage betalen. De hoogte ervan is inkomensafhankelijk. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening.

Zorgkosten