Zorgkosten

Zorgkosten
De kosten van onze diensten kunnen worden vergoed via uw gemeente.
In bepaalde gevallen moet u zelf een deel van de kosten betalen, dit hangt sterk af van de manier waarop u bent verzekerd.

Kosten behandeling
De kosten voor uw behandeling worden voor een groot deel vergoed door uw zorgverzekeraar. Zelf betaalt u afhankelijk van uw soort polis een eigen risico van €385,- + evt. vrijwillig verhoogd eigen risico. AZ Zorgplus heeft met een aantal zorgverzekeraars een (betaal)overeenkomst of betaalafspraken, zodat uw kosten bij ons conform het bovenstaande worden vergoed.

Kosten begeleiding
Individuele, woon- en groepsbegeleiding vallen onder de Wet Maatschappelijke ondersteuning (WMO) en worden vergoed door de gemeente. Zogeheten Zorg In Natura (ZIN) of persoonsgebonden budget (PGB) Bent u hulpbehoevend en krijgt u een gemeentelijke indicatie. AZ Zorgplus levert zorg op basis van beide.
Zelf moet u altijd een eigen bijdrage betalen. De hoogte ervan is inkomensafhankelijk. Het Centraal Administratiekantoor (CAK) brengt deze eigen bijdrage bij u in rekening.