Individuele begeleiding

Als u te maken heeft met (ernstige) psychiatrische klachten en langer op zorg verplicht bent, wordt door ons begeleiding uitgevoerd. Soms is het noodzakelijk dat de begeleiding met de behandeling wordt gedaan. Begeleiding wordt gestart als u ondersteuning nodig heeft. Indien nodig wordt ondersteunende begeleiding begeleid op meerdere levensgebieden zoals wonen, werken, dagbesteding en sociale contacten. Er wordt met u een zorgovereenkomst afgesloten. Op basis van uw specifieke hulpvraag wordt een zorgplan opgesteld en wordt het regelmatig met u geëvalueerd. B egeleiding vindt zoveel mogelijk in uw omgeving plaats door middel van psychosociale bezoeken op kantoor en indien nodig via huisbezoek (en). U wordt getraind en gemotiveerd in eigen regie voeren; (zoveel als mogelijk) oppakken van regeltaken; gezond dagritme, structuur en balans; Effectieve contacten met  het aangaan en onderhouden van sociale contacten. De begeleidingsfrequentie is vaak enkele uren per week en is gericht op het verbeteren van uw zelfredzaamheid.