Beschermd wonen

Soms kan het zijn dat uw problematiek die van aard is dat u niet meer in staat ben om zelfstandig te kunnen wonen. Er zijn ernstige regieproblemen:
1. Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan ​​voor uzelf en uw omgeving.
2. Er dreigt verwaarlozing als er geen permanent toezicht is. 
3. Er is dan sprake van opname in een beschermde woonomgeving.

Toch kan het zijn dat u de voorkeur heeft om in uw eigen woning te blijven.
In dat geval biedt AZ Zorgplus u de mogelijkheid van  begeleid zelfstandig wonen .
Met het volledig pakket omvattende:    1. Ondersteunende begeleiding;
                                                              2. Persoonlijke verzorging en verpleging 
                                                              3. Huishoudelijke verzorging.

 

De begeleiding is op maat en al naar nodig behoefte en noodzaak. Wij zijn zo nodig continu aanwezig, oproepbaar en er is regelmatig telefonisch contact.