Beschermd wonen

Soms kan het zijn dat uw problematiek die van aard is dat u niet meer in staat ben om zelfstandig te kunnen wonen.

Er zijn ernstige regieproblemen:

  • Er kunnen gevaarlijke situaties ontstaan voor uzelf en uw omgeving.
  • Er dreigt verwaarlozing als er geen permanent toezicht is.

Er is dan sprake van opname in een beschermde woonomgeving.
Toch kan het zijn dat u de voorkeur heeft om in uw eigen woning te blijven.
In dat geval biedt AZ Zorgplus u de mogelijkheid van begeleid zelfstandig wonen.

Met het volledig pakket omvattende:   

  • Ondersteunende begeleiding;
  • Persoonlijke verzorging en verpleging
  • Huishoudelijke verzorging.

De begeleiding is op maat en al naar nodig behoefte en noodzaak.
Wij zijn zo nodig continu aanwezig, oproepbaar en er is regelmatig telefonisch contact.