Wachttijden bij AZ Zorgplus

AZ Zorgplus is momenteel volop in de groei. Momenteel bestaat er bij AZ Zorgplus geen wachtlijst. Bij aanmelding wordt gestreefd direct met u aan de slag te gaan. Wel zijn er vaste procedures met betrekking tot intake en opgenomen start van uw begeleiding.

 

Begeleiding

Individuele en groepsbegeleiding vallen onder de wet Maatschappelijke ondersteuning en worden bekostigd door de gemeente. U heeft hiervoor een indicatie van de gemeente nodig. Indien u over een Wmo-indicatie beschikt, gaan wij direct met u aan de slag.

Indien u geen Wmo-indicatie heeft, kunnen wij u helpen bij het aanvragen van een indicatie. De aanvraagprocedure bij de gemeente kan 6 tot 8 weken duren.