Visie en Missie

Onze visie

Bij AZ Zorgplus is het belangrijkste uitgangspunt dat ook mensen met psychische en of maatschappelijke beperkingen, zoveel als mogelijk zelfstandig, kunnen deelnemen aan het maatschappelijk leven.

Onze missie

De missie van AZ Zorgplus is dat onze cliënten ongeacht hun psychische beperkingen weer zelf verder moeten kunnen in het dagelijks leven. Ons hele organisatie en beleid zijn dan ook gericht om deze belofte waar te maken.