AZ Zorgplus

AZ Zorgplus is een gezondheidscentrum waar sinds 2007 mensen met psychiatrische en van actieve beperkingen worden geholpen op een zo normaal mogelijke wijze deel te kunnen nemen aan de maatschappij. Binnen de organisatie is een team van deskundige medewerkers werkzaam die onder verantwoordelijkheid van een raad van bestuur zorgen voor het leveren van kwalitatieve goede zorg. 

{laadpositie azzorg_grid}